top of page

Debriefing

Geef wat achter je ligt meer betekenis en een plaats in je leven. 

Een plaats geven of afsluiten is niet vergeten. Wat achter je ligt blijft deel van je levenslijn. En het meedragen ervan kan als minder hinderlijk ervaren worden.

Terugblikken op, valideren van, erkenning geven aan wat geweest is.

 

Zien hoe het gebeurde je veranderd heeft en wat je hebt ‘verloren’. Dit kan ‘rouwen’ bevorderen en je helpen een stap te zetten richting verwerking, zodat je sterker en doelgerichter in het leven van nu kunt staan en richting je toekomst gaan. 

 • Voor wie?
  Cross-culturele en missionaire werkers die op een veilige, oordeelvrije plek in openheid hun verhaal willen doen. Je hebt ervaringen in een ander land, andere cultuur, internationale gemeenschap die je kwetsbaar maken. Je wilt gebeurtenissen of een specifieke periode uit je (recente) verleden verwerken, gaan afronden, zodat je verder kunt richting een nieuwe periode in je leven. Je staat open voor het debrief model dat gebaseerd is op psychologie en de Bijbel, waarbij de christelijke boodschap van het kruis een duidelijke rol speelt.
 • Tijdens debriefing
  Vertel je je verhaal. Het verhaal dat je wellicht niet bij anderen kwijt kunt/wilt. Sta je stil bij feiten, gedachten, emoties en eventuele lichamelijke ervaringen. Richt je op wat het voor jou betekend heeft. Jouw beleving is welkom. Zet je een stap richting afronden van het verleden op een manier die je houvast geeft om verder te gaan.
 • Debriefing in Praktijk Zo-Kostbaar
  We maken kennis met elkaar. Ervaar je een ‘klik’, dan gaan we verder met de eerste sessie. Het Model Exchange at the Cross™ omvat 6 sessies van 1,5 uur. Deze vormen één geheel. Het is daarom belangrijk deze sessies te doorlopen. Door het vaste, beperkte aantal sessies kan debriefing ook in een verlofperiode plaatsvinden. Naast de sessies ga je ook thuis aan de slag. Geef jezelf tijd en ruimte voor je proces.
 • Tarief debriefing
  75 euro per sessie (BTW vrij). Dit is een vast programma van 6 sessies van 1,5 uur. * Leef je van giften of heb je financieel weinig ruimte, neem contact op, dan kijken we wat mogelijk is. * Soms kun je bij je eigen christelijke gemeente de vraag neerleggen voor financiële ondersteuning voor debriefing.

Ik ben getraind door Le Rucher Ministries in het gebruik

van het Model The Exchange at the Cross™. 

Logo Le Rucher Ministries.png

Ja, ik wil een

kennismaking plannen.

bottom of page